Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Fitness-innebandy ska locka flera utövare

Fitness och lagsport kombineras i det nya konceptet Fitness Sport som Svenska Innebandy-, Handboll- och Ishockeyförbundet står bakom.
- Tack vare Svenska Spels och Riksidrottsförbundets Framåtfonden kan vi nu initiera en ny verksamhet som handlar mer om glädje och att röra på sig, än att vinna matcher och odla elit, säger Henrik Paulsson, tillförordnad verksamhetschef på Skånes Innebandyförbund.

Målet med projektet är att få fler ungdomar i rörelse, något man ämnar till att göra genom att dra nytta av gemenskapen från lagsport, i relation till fitness-verksamhetens modernitet och motorik. Fitness Sport är ett av åtta projektet som nu beviljas stöd från Framåtfonden, ett initiativ från Riksidrottsförbundet och Svenska Spel.

– Framåtfonden är en viktig möjliggörare där specialidrottsförbund får ekonomiskt stöd för att testa nya idéer för att få fler i rörelse över hela landet. Tillsammans kan vi bidra till ökad rörelseförståelse och att fler, oavsett ålder, hittar glädjen och gemenskapen i idrottsrörelsen, säger Stefan Bergh, generalsekreterare på Riksidrottsförbundet, i ett pressmeddelande.

Tanken om Fitness Sport uppkom när Svenska Innebandy-, Handboll- och Ishockeyförbundet tillsammans ville möta de utmaningar som svensk idrottsrörelse står inför. Den gemensamma satsningen är en lagsport som i modern tappning fokuserar på fysisk aktivitet och rörelseförståelse för att nå de som inte idrotten når idag.

– Fitness-konceptet är en förenklad variant av lagsport. Inom ordinarie föreningsverksamhet vill vi bredda utbudet så att tonåringar stannar inom idrottsrörelsen och även hittar intresse av idrott i äldre åldrar. Tack vare Svenska Spels och Riksidrottsförbundets Framåtfonden kan vi nu initiera en ny verksamhet som handlar mer om glädje och att röra på sig, än att vinna matcher och odla elit, säger Henrik Paulsson, tillförordnad verksamhetschef på Skånes Innebandyförbund.

Under våren 2019 kommer konceptet Fitness Sport att påbörjas hos föreningar i pilotdistriktet Skåne. Initialt kommer projektet pågå fram till våren 2020, men förhoppningen är en långsiktig satsning.

– Förutsatt att projektet är framgångsrikt vill vi jobba vidare med modellen och utbilda fler föreningar runt om i landet. Från och med 2020 har vi ett mål att konceptet ska spridas på nationell nivå, men det känns fantastiskt att vi snart kommer se ungdomar röra på sig efter den modell vi jobbat med, säger Emme Adebo, verksamhetschef på Skånes Handbollförbund.

Framåtfonden är ett initiativ från Svenska Spel och Riksidrottsförbundet som fördelar totalt 7 300 000 kronor per år. Gemensamt för alla projektidéer är att de länkar samman traditionell idrott med nya idéer och tillvägagångssätt, något som är en viktig aspekt enligt forskaren Daniel Berglind.

– En framgångsfaktor för att påverka folkhälsan positivt är att erbjuda fysisk aktivitet som inte bara innefattar de traditionella aktiviteterna vi har idag. Det gläder mig därför att många av projekten som blivit beviljade pengar har en intressant ingång som förhoppningsvis kan tilltala fler än de redan idag fysiskt aktiva, säger Daniel Berglind, forskare på Karolinska Institutet och jurymedlem i Framåtfonden.

Om Framåtfonden

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:55