Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Det gav Fifty/Fifty

Fler engagerade kvinnor. Det är ett av Svensk Innebandys mål i Svensk Innebandy Vill. För att nå det målet har Svensk Innebandy tillsammans med Värmlands Innebandyförbund och RF-SISU Värmland tagit fram utbildningen Fifty/Fifty.

Över 60 föreningar runt om i Sverige har påbörjat utbildningen och några har även gjort klart alla sex utbildningslektionerna. Två föreningar som gjort klart utbildningen är Alvesta IBK och Sunnanå BKI.

– Den väcker bra diskussioner i styrelserummet och förhoppningsvis i resten av föreningen. Jag tycker att jag är inkluderande men det finns ju saker man gör på slentrian och där hoppas vi att Fifty/Fifty hjälper oss att synliggöra en del, säger Marcus Lindqvist, Ordförande i BKI Sunnanå.

Lektionerna är uppbyggda utifrån olika teman, Varför det är viktigt att arbeta med jämställdhet, normer, kommunikation, rekrytering och strukturer samt makt. Under den sista lektionen får deltagarna skapa sin egen åtgärdslista med insatser som ska bidra till att verksamheten blir än mer jämställd framöver.

– Vi är en förening som tycker att vi är jämställda, men vi ville arbeta mer med frågan och behövde då material att utgå ifrån. Fifty/Fifty gav oss en bra grund för att öppna upp till diskussion. Vår styrelse har personer i väldigt blandad ålder, och alla som tagit del av materialet känner att det är enkelt att arbeta med, säger Annika Ström, ledamot i Alvesta IBK:s styrelse.

Båda föreningarna är nöjda med utbildningen och tycker att även om man själv upplever sig som jämställd så har Fifty/Fifty blivit en ögonöppnare just för att den väcker bra diskussioner. Det har lett till att de granskar föreningen från ett nytt perspektiv.

– Det är jätteviktiga ämnen som tas upp i utbildningen. En del av dessa är dessutom ännu viktigare för de yngre i föreningen. Om vi kan visa upp ett bra jämställdhetsarbete så hoppas vi att det påverkar de yngre medlemmarna och vi lär dem att vara mer inkluderande och ha en bättre jargong. Något jag tror att de kommer att ha nytta av nu och när de blir äldre och då har vi förberett ett gäng ungdomar för något bra, säger Lindqvist.

Fifty/Fifty består av sex utbildningslektioner men arbetet slutar inte där och både Alvesta och Sunnanö kommer att fortsätta arbeta med jämställdheten framöver.

– Det vi tar med oss från Fifty/Fifty är tydligheten. Vi arbetar redan idag med jämställdhet och tror att alla i föreningen är med. Vi har nu insett att vi kan behöva ta fram ett dokument för att få med oss fler i föreningen, säger Ström och fortsätter:

– Vi kommer också att ha med jämställdhet i vår ungdomsledarträff för att få med oss hela föreningen i arbetet.

Läs mer om Fifty/Fifty här.

short_text    Publicerat av Veronica Köhler 2020-10-06, kl 11:56