Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Beslut angående scenarier för uppstart

Svenska Innebandyförbundets tävlingsutskott har beslutat att skjuta upp beskedet som skulle lämnats den 17 december, avseende uppstart av verksamhet utifrån de olika scenarier som presenterades den 3 december.

Läs om scenarierna här.

Bakgrunden till att beskedet skjuts fram är de nya allmänna råd som började gälla den 14 december, där träning nu tillåts för dem som är födda 2004 och äldre. Det medför att uppstart av tävlingsverksamhet kan ske med kortare framförhållning om sådant besked lämnas av Folkhälsomyndigheten.

Nytt datum för beslut om uppstart kan ske enligt scenario A, torsdagen den 7 januari.

short_text    Publicerat av Lisa Eskils 2020-12-17, kl 13:00