Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Avtal klart om kommersiella rättigheter för Svenska Superligan

Ett licensavtal har i dag tecknats mellan Svenska Innebandyförbundet (SIBF) och Svenska Superligan AB (SSL AB). Avtalet innebär att SSL AB får använda varumärket Svenska Superligan (SSL) i marknadsföring och försäljning.

Från den 1 juli 2020 och fem år framåt upplåter Svenska Innebandyförbundet i och med avtalet en exklusiv licens avseende de kommersiella rättigheterna för sitt varumärke Svenska Superligan (SSL) till SSL AB. Det nybildade bolaget ägs av Föreningen Svenska Superligan (FSSL), som i sin tur består av föreningarna i Svenska Superligan.

– Det är med stor glädje som vi äntligen har enats om ett mycket värdefullt avtal som innebär att föreningarna får möjlighet att ta ansvar för att utveckla varumärket Svenska Superligan. Självklart kommer det att göras i samarbete med förbundet och övriga innebandysverige, säger Krister Kalte som är ordförande för Föreningen Svenska Superligan.

– Vi på Svenska Innebandyförbundet har lyssnat på elitföreningarnas önskan om att ta ansvar för de kommersiella rättigheterna avseende Svenska Superligan. Det finns ett stort engagemang för att stärka marknadsvärdet och vi har nu hittat en avtalsform som möjliggör detta. Att elitföreningarna är starka och att Svenska Superligan är världens bästa liga är av stort värde för Svensk Innebandy, säger Svenska Innebandyförbundets ordförande Märit Bergendahl.

Svenska Innebandyförbundets övriga kommersiella rättigheter berörs inte av avtalet och inte heller övriga frågor som gäller Svenska Superligan. Ett gemensamt marknadsråd kommer att hantera gemensamma marknadsfrågor, samtidigt som parterna även på andra sätt kommer att samarbeta och gemensamt verka för utvecklingen av Svensk Innebandy.

– Det är vår gemensamma uppfattning att Svensk Innebandy har stor potential och målsättningen är att vi tillsammans ska stärka vår position. Ett aktivt samarbete är avgörande för Svensk Innebandys framtida utveckling, säger Märit Bergendahl.

– Vi känner oss trygga med att den strategi som vi under en längre tid har utarbetat för Svenska Superligan utgör en mycket bra grund för framtiden. Vi kommer att göra Svenska Superligan till världens bästa liga både på och utanför banan, säger Krister Kalte.

Frågor och svar om avtalet.

short_text    Publicerat av Anton Rosenblad 2020-10-06, kl 11:56