Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Förslag till förändringar inför Tävlingskongressen

Inför Tävlingskongressen, som genomförs 2 december, har det föreslagits flera förändringar i Tävlingsbestämmelserna till 2019.

- Alla spelare som spelar på röd nivå i distrikten föreslås använda skyddsglasögon.

- Elever på RIG och NIU ska inte längre återföras till sin moderförening efter studenten. De kan även teckna avtal från och med 1 maj sista året på gymnasiet.

- Ett förtydligande kring hur dispenser på distriktsnivå för B-licensierade spelare ska lämnas för spel i seniorlag.

Läs mer om Tävlingskongressen.

short_text    Skrivet av Anton Rosenblad 29 november 2018