Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Deadline av handlingar inför elitlicensen

1 augusti är sista dagen för inlämnande av handlingar inför elitlicensen.

Det som föreningen ska skicka in är:

• Årsmötesprotokoll

• Årsredovisning med resultat- och balansrapport

• Revisionsberättelse

• Skuldintyg undertecknat av ordförande samt revisorn

short_text    Skrivet av Anton Rosenblad 31 juli 2019