Gävleborgs utbildningssida

Utbildningssida för Gästriklands och Hälsinglands Innebandyförbund!

Utbildningsinformation 2018/2019, ny utbildningsportal! - Svensk Innebandy digitaliserar allt material!

Viktig information om förändringar i Svensk Innebandys utbildningsstruktur

Svensk Innebandy har påbörjat ett arbete som syftar till att vidareutveckla vår utvecklingsmodell (SIU). Initialt handlar arbetet om att göra en genomlysning av själva dokumentet som beskriver modellen. Arbetet kommer påverka vår utbildningsstruktur, utbildningsinnehåll och själva genomförandet av utbildningarna. En del av de förändringarna kommer vi att se redan till säsongen 2018/2019.

Kommande säsong så kommer innehållet i b.la Grundutbildningen revideras. I väntan på en vidareutveckling kommer Innebandyspelaren, Spelsystemet och Målvakten fram till säsongen 2019/2020 pausas.

Mer information hittas på Svenska Innebandyförbundets hemsida. Nyhet om förändring i utbildningsstrukturen.

Varför görs det förändringar?

Svensk Innebandys utvecklingsmodell skall vara ledande. Den skall svara på innovationer och göra ”lite mer” än vad som förväntas. Skall vi efterleva den målsättningen måste materialet svara på idrottens utveckling. SIU 2.0 i ”talspråk”, är en revidering och en kvalitetssäkring av materialet. Delar av materialet är nytt och det som tidigare har varit luddigt har konkretiserats. Spelet Innebandy har definierats.

Svensk Innebandys Utbildningsprotal

Nu lanseras Svensk Innebandys utbildningsportal. Den omfattande digitala utbildningssajten kommer att underlätta för tränare, domare och föreningar framöver.

Den nya utbildningsportalen är ett modernt sätt att jobba med tränar- och domarutbildningarna. I samarbete med SISU Idrottsböcker har Svensk Innebandy tagit fram ett enormt digitalt material att ta del av inför, under och efter befintliga utbildningar.

Alla pärmar och böcker i Svensk Innebandys utbildningsmaterial är ersatt av digitalt material. Nu kan du som tränare eller domare hitta ditt utbildningsmaterial direkt i mobilen, surfplattan eller datorn. I utbildningsportalen finns instruktionsvideor, texter, övningar, referensmaterial och mycket annat.

Besök Svensk Innebandys utbildningsportal och registrera dig redan i dag.

Utbildningsstrukturen säsongen 2018/2019

Grundutbildningen (GU) för barn/ungdom och junior/senior (NYHET!)
Utbildningsmaterialet kommer att finnas i digital form i utbildningsportalen.

GU för barn/ungdom (grön, blå och röd nivå) genomförs precis som tidigare genom en fysisk träff.

GU för junior/senior (brun och svart nivå) kommer från och med kommande säsong också att genomföras genom en fysisk träff.

Kursavgift: 1 300 SEK

Idrottslyft: 80 % av fakturerad utbildningskostnad vid utbildning i förening.

Temautbildningar (NYHET!)

Eftersom vissa fördjupningsutbildningar pausas under säsongen 2018/2019, erbjuds istället temautbildningar på grön, blå och röd nivå. Temautbildningar har fokus på spelet och med stor del praktiskt i hall. Det vill säga en renodlad utbildning innanför sargen, där du får praktiska innebandyövningar tillhanda. För att få delta i en temautbildning måste ledaren ha genomgått en Grundutbildning och tagit del av det nya digitala materialet. Det innebär att ledaren som tidigare gått Grundutbildning måste köpa en inloggning till utbildningsportalen och får då tillgång till materialet.

Kursavgift: 1000

Idrottslyft: 475 SEK per deltagare vid centralt arrangerad utbildning.

Intressanmälan till denna kurs skall omgående göras till jakob.westerlund@innebandy.se. Centrala tillfällen öppnas löpande på hemsidan. Även eventuella oklarheter gällande GU och det digitala materialet.

Denna utbildning finns inte digitalt i utbildningsprotalen 2018-2019 men fördjupningsutbildningarna kommer publiceras till 2019/2020.

Innebandyspelaren, Spelsystem och målvakten kommer att pausas under kommande säsong i väntan på revideringen.

Människan och Atleten
Dessa två fördjupningsutbildningar genomförs som vanligt under 2018/2019. Utbildningsmaterialet blir digitalt och hämtas via utbildningsportalen. För att få delta i Atleten eller Människan utbildningarna måste ledaren ha tagit del av det nya digitala materialet kopplat till den nya Grundutbildningen. Ledaren måste köpa en inloggning till utbildningsportalen och får då tillgång till materialet. Koden fås från kansliet och skickas till förening eller ledare. Förfarandet och rutinerna håller på att etableras. Utbildningen människan är obligatorisk på respektive nivå för ledarlicensen.
Kursavgift: 1 800 SEK
Idrottslyft: 80 %

Brun - Jun/Sen
Dessa två fördjupningsutbildningar genomförs som vanligt under 2018/2019. Utbildningsmaterialet blir digitalt och hämtas via utbildningsportalen. För att få delta i Atleten eller Människan utbildningarna måste ledaren ha tagit del av det nya digitala materialet kopplat till den nya Grundutbildningen. Ledaren måste köpa en inloggning till utbildningsportalen och får då tillgång till materialet.
Kursavgift: 1 800 SEK
Idrottslyft: 80 %

Denna utbildning finns inte digitalt i utbildningsprotalen 2018-2019 men fördjupningsutbildningarna kommer publiceras till 2019/2020.