Seriespel Blå

Blå Innebandy i Gävleborg!

Här är en hel del förtydliganden gällande blå-serie, men innan detta så är det en del moraliska bitar vi vill försöka förmedla. Vi håller just nu på att omorganisera oss vilket innebär att vi tyvärr ligger lite efter med tävlingsverksamheten i HIBF. Vi jobbar väldigt hårt med att komma i kapp och få alla bitar på plats och det är många som gör ett hästjobb så vi är mycket glada över erat engagemang. Här kommer några förtydliganden som är viktig på blå nivå.

I modulen finner ni även underlaget för High-Five som skall genomföras på BLÅ nivå. Det är föreningens ansvar att detta sköts enligt givna riktlinjer. Notera att den tidsplan som ligger i kallelsen på seriedirektiven endast är ett förslag på hur man kan kommunicera. Er förening äger så klart er egen tidskalkyl inför match.

Förtydliganden...
Gällande planstorlek, antal spelare och målbrustorlek så är det inte tillåtet att göra anpassningar på plats som man tycker passar bättre. Enligt direktiven bifogat så är det vad som gäller.
Läs igenom och återkoppla om några galenheter är publicerade.

Matchprotokoll

Hemmalaget ansvarar för att resultatet är rapporterat senast 12.00 nästkommande vardag. 

Hemmalaget ansvarar för att matchprotokollet sparas till 2019-04-31. Matchprotokollet ska inte skickas in till administrerande förbund utan efter det datumet är det upp till varje förening att själva välja om och hur de vill arkivera matchprotokollet.

Gällande varje serie viktiga förtydliganden:
Blå Pojkar Div 1 GIBF - 5-5 standard fullstorplan
Blå Pojkar Div 2 GIBF - 5-5 mellanmål fullstorplan
Blå Pojkar Div 3 GIBF - 4-4 mellanmål minskad plan (28x15)

Blå Flickor Div 1 G/HIBF - 5-5 mellanmål fullstorplan
Blå Flickor Div 2 G/HIBF - 4-4 mellanmål minskad plan (28x15)

Blå Pojkar Div 1 - HIBF - 4-4 mellanmål minskad plan (28x15)
Blå Pojkar Div 2 – HIBF - 4-4 mellanmål minskad plan (28x15)

Storlek på målburar, planen eller antal spelare får ej korrigeras eller påverkas av arrangören. Detta är väldigt viktigt. Däremot är det inte milliterkontroll som gäller utan man får hitta en så nära lösnings som möjligt kopplat till antal sarg bitar som skall tas bort.

Gällande markeringar på planen för målområde och målvaktsområde är det rekommenderat men inget krav att utmärka.

Observera, att det är INTE domarnas ansvar att detta sköts enligt nedan. Det är föreningarnas ansvar att detta skall skötas korrekt.