Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Spelartbildningsprogrammet 19/20

Välkomna till Hälsinglands IBF:s Spelarutbildningsprogram säsongen 2019/2020!

Det är dags för den andra upplagan av förra årets succé, där över 80- deltagare deltog.

Anmälan: Klicka här:

Länk: https://forms.gle/zXYcid8DJhJfz5uq8

Om verksamheten i stort...

Syftet är att ge en gedigen utbildning över tid kopplat till SIU-modellen och Svenssonmodellen. Syftet med modellen är också av samma vikt att inspirera och komplettera den redan befintliga föreningsverksamheten. Målsättningen med denna verksamhet är att den skall vara något extra.

Spelarutbildningsprogrammet är en verksamhet som bygger på flertalet tematräningar, öppna för alla med målsättning att utveckla individer, både på och utanför Innebandyplanen.

Det viktigaste är att verksamheten präglas av otroligt mycket glädje men innan för sargen skall man också känna att man utvecklas varje tillfälle. Ambitionen är att hela tiden få lära och prova nya moment och fylla på sin verktygsbank.

Det är inte meningen att man skall träna på resultatorienterade moment utan centralt är den prestationsbaserade utvecklingen där man utgår ifrån individen i centrum.

Målgruppen för spelarutvecklingen och spelarutbildningsprogrammet är samtliga spelare i Hälsingland. Oavsett erfarenhet, kunskap eller spel- och lagtillhörighet är du välkommen.

Ditt engagemang i Spelarutbildningsprogrammet skall styras av inre motivation och ditt deltagande är frivilligt. Spelarutbildningen skall gå att kombinera med andra idrotter och skall gå i framkant för ett starkt samarbete över idrottsgränserna.

Varje unikt spelarutbildningstillfälle skall även vara en plattform för ledare att kunna utbyta erfarenheter med varann och kunna ge möjligheter för kompetenshöjning. Vi vill ha ledare som brinner för att utveckla sig själv och andra.

Viktiga synergier med verksamheten är den sociala interaktion som sker mellan spelarna. För Innebandyn i Hälsingland är värdegrunden det mest centrala och vi tror bestämt att det sociala utbytet bland deltagarna också leder till fina relationer mellan lag och spelaren.

___________________________________________________

Vilka spelare har möjlighet att anmäla sig?

Nytt för i år är att Spelarutbildnings-programmet vänder sig till alla spelare 03-05.

Gruppindelning kommer att ske efter utveckling, ambition och tillfälle/målgrupp.

Vad är en tematräning och vad innehåller den?

En tematräning är en heldag (i huvudsak), fartfylld med massvis med Innebandy och utvecklingsforum. Som bas utgår en tematräning utifrån tre delar, Människan (teori), Atleten (fysisk-träning och kunskapstillförsel) och Innebandyspelaren (innanför sargen).

När är tematräningarna?

Följande är det preliminära schemat som gäller om inget annat kommuniceras:

22 September - Bollnäs 

13 Oktober - Hudiksvall

10 November Söderhamn 

23 November - Clarion Cup Hudik Gävle (matchspel och i första hand 03-04:or) 

8 Februari - Hudiksvall

Måste jag deltaga på alla träffar?

Det är inget krav att deltaga på varje träff utan man deltar utifrån sin egen vilja och ambition. Däremot behöver man anmäla sig för administrationsförfarandet.

Matchflyttar och krockar? Vad gäller då?

Har ni lag som spelar i flera serier, eller om ni vet om att ni har problem av annat slag någon helg är det bra om ni tittar igenom alla spelscheman redan nu så att allt är klart innan serierna startar. Krockar era dagar med spelarutbildningen är det helt accepterat att flytta matchen. Observera att detta gäller först och främst GUD- och JAS-serierna. I Röda

serier SKALL det vara spelfritt. Ta omgående kontakt med halsingland@innebandy.se om ni vill ha hjälp att flytta matcher.

Den som står på laget i iBIS har möjlighet att gå in och titta. Se till så att er föreningsadministratör lägger in rätt personer på rätt lag.

Motståndarna måste dock alltid kontaktas och ni måste vara överens med dessa. Om matchen blir flyttad meddelar ni den nya tiden via mail till kansliet halsingland@innebandy.se

Vad kostar det att vara med och vad får jag?

Kostnad för hela utbildningsprogrammet: 1500 SEK. 

HIBF fakturerar anmälningsavgiften i efterhand.

Vad som ingår är:

 - Deltagaravgift

 - Kost/mellanmål på dessa träffar

 - Innebandypass på planen (Innebandyn)

 - Atletisk och fysträning

 - Teori 

 - Tränings-kit bestående av strumpor, shorts och t-shirts (+vattenflaska), observera att dessa kläder sedan SKALL bäras på dessa träffar för enhetlig klädsel.

Om jag vill gå både i Hälsingland men också i Gästrikland, vad gäller då?

Det är helt upp till er som spelare, om jag vill gå i Gästrikland på de träffarna så är man varmt välkommen att göra det. Man kan få stå för den ekonomiska mellanskillnaden beroende på antal tillfällen och kläduppsättning. Varje fall tas individuellt.

Om jag inte har råd att vara med? Vad gör jag då?

#InnebandyForAllFOND

Hälsinglands Innebandyförbund har idag nära samarbete med Gästriklands Innebandyförbund som har inrättat en fond där familjer/individer med begränsade resurser kan ansöka om anstånd och subventioneringar. En fond med ekonomiska möjligheter där man med begränsade resurser kan söka stöd för idrottsdelaktighet och/eller utrustning för delaktighet.

Fonden är upprättad av distriktsförbundets distriktsstyrelse där #InnebandyForAll-s värdegrund är den centrala. Värdegrunden kan du läsa om på hemsidan.

Fonden är upprättad i ett samarbete mellan Gästriklands Innebandy, våra värdegrundspartners samt Svenska Kyrkan och Diakonirådet Gävle.

Fonden hittar du här:

https://innebandy.se/gastrikland/innebandyforall/innebandyforallfond

Vad gäller för de respektive åldergrupperna?

För dem som är 14-15 (04-05) år arbetar man med Sweden Floorball Youth Camp konceptet

Sweden Floorball Youth Camp (SFYC) riktar sig till 14 och 15-åringar som vill fortsätta utvecklas i sin

innebandy. Tematräningarna och träningarna är framtagna av bland annat landslagens förbundskaptener, och fokus läggs på de saker som är viktiga för framtidens innebandyspelare. 

De tre teman som kommer att genomsyra Innebandydelens praktiska innehåll är:

• Dueller

• Give and Go

• Avslut

För 16 åringarna (samt vissa 04:or som uppfyller Hälsingeandan och Hälsingehjulet som finns på hemsidan inom kort) finns möjlighet att förutom få en väldigt gedigen utbildning i SFYC innehållet, också möjligheten att spela för Hälsingelaget i Distriktslags SM i Gävle 2020 mellan den 3:e och 6:e Januari.

Vad är distriktslaget och hur fungerar det?

Hälsingelaget är det lag som mäter sig mot Sveriges bästa 16-årignar på tjej och killsidan. 

Syftet med SDF-SM i Hälsingland är att genom modellen, ha skapat så bra förutsättningar som möjligt för att mäta verksamheten (kollektivt) och låta de spelare som ligger längst fram individuellt få mäta sig med de bästa nationellt (individuellt). Målsättningen är att skapa bästa förutsättningar för prestationsbaserad utveckling

samtidigt som målsättningen är att vinna alla matcher vi ställer upp i.

SDF-SM truppen tas ut i preliminärt i månadsskiftet november/december. 

Observera att det kommer tillkomma en extra kostnad för de spelare som kvalificerar sig för SDF-SM laget.

Vad gäller för målvakter?

Alla målvakter kommer under lägret att få chansen till individuell målvaktsträning på dessa träffar i samband med dessa träffar.

Vad gäller för mig som ledare?

Våra ledare skall drivas av att utveckla andra. Samtidigt som vi värdesätter en hög

kompetens är det mest centrala byggstenen i verksamheten att ledarna vill utveckla sig själv, genom andra.

Hälsinglands målsättning är att erbjuda ledarutbildningar och forum i samband med Spelarutbildningenstillfällen. 

Mer information om det kommer.

Kommunikationen? Vad gäller där?

Vi vill också stärka dialogen med er men det medför också att vi skärper strukturen för våra kommunikationskanaler för at kunna få så professionella svar som möjligt. Ett steg i utbildningen människan är också att lära och utbilda barnen själva att ta ansvar. Det vill säga att man som deltagare själv börjar fundera på hur man kommer förberedd till aktiviteter och meddelar frånvaro etc.

Alla frågor gällande uttagningar etc. besvaras av tjänstemän och överledare. Inga föräldrar skall ha direktkontakt med ledare annat än i praktiska frågor som inte kan tas mellan spelare och ledare.

Vad gäller för föreningen?

Vår målsättning är att enbart bedriva kostnadsfria aktiviteter för distriktets spelare. Tyvärr är det ekvationen idag omöjlig, men vår tro är att vi kan sänka avgifter och kostnader om vi tillsammans går enad front. Vi vill be er att tipsa oss om inslag som kan lyfta verksamheten i form av resurser och kompetens. Det kan vara i form av föreläsare, ledare eller andra inslag som kan hjälpa oss att hålla nere kostnaderna. Exempelvis besök från våra elitlag, besök från era ledare i lagen etc. Vi hoppas att ni kan marknadsföra vår gemensamma

produkt och verka för att den blir så bra som möjligt, i det fallet kan vi hålla nere kostnader och fler kan fortsätta med Innebandy eller idrott längre. Då blir vi tillsammans ett starkare Innebandy Hälsingland. 

Spelarutbildningen kostar inte föreningen någonting, utan varje deltagare anmäler sig

frivilligt, däremot tillgodoser varje deltagare sig en grundutbildning för barn- och ungdomar.

Dvs varje deltagare får en grundutbildning inom SIU. Det betyder att varje enskild

deltagare är unga, nya potentiella ledare i era lag. Ta chansen att använda dessa också i eventuella ledaruppdrag. Utbildningen kommer faktureras föreningen, och subventioneras till 100% via idrottslyftet.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 2019-09-10

Varmt välkommen, vid frågor kontaktar ni:

Halsingland@innebandy.se

Mer information kommer presenteras per mejl och hemsida, du får en bekräftelse per mejl när anmälningstiden har löpt ut.