Spelarutveckling i Hälsingland

Innebandyns centralstryda förbundsverksamhet för spelarutveckling är Spelarutbildnignsprogrammet. Spelarutbildningprogrammet vänder sig till samtliga mellan spelare mellan 14 och 16 år i Hälsingland och inkluderar distriktslagsverksamheten. Syftet är att ge en gedigen utbildning över tid kopplat till SIU-mdoellen och Svenssonmodellen. Syftet med modellen är också av samma vikt att inspirera och komplettera den redan befintliga föreningsverksamheten.

Målgruppen för spelarutvecklingen, med spelarutbildningsprogrammet är samtliga spelare i Hälsingland, med ambition att erbjuda verksamheten till en större målgrupp. Oavsett erfarenhet, kunskap eller spel- och lagtillhörighet är du välkommen. Ditt engagemang i Spelarutbildnignsprogrammet skall styras av inre motivation och ditt deltagande är frivilligt.

Här får du som spelare en gedigen spelarutbildning som komplement till din vardagliga verksamhet. Målsättningen med detta program är att erbjuda spelare, som har ett hunger att utveckla sin egen kapacitet, nya erfarenheter och verktyg för att ta nästa steg. Hälsingland Innebandy arbetar enbart med att skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande och ett motiverande klimat för alla deltagare.

All spelarutbildning bedrivs utifrån perspektiven; Människan, Atleten, Innebandyspelaren/Målvakten och Spelsystemet.