Workshop om framtiden för Innebandyn i Hälsingland 11 Februari

Härmed inbjuder Hälsinglands Innebandyförbund in till en Workshop 11 Februari, på Orbaden, om framtiden för Innebandyn i Hälsingland. Enligt extra årsmötets beslut utreder just nu styrelsen förutsättningarna för vad ett Gävleborgs Innebandyförbund skulle betyda för distrikten.

Inga andra ämnen kommer diskuteras så vida inte det är på föreningarnas begäran.

Vilka konsekvenser betyder det för verksamheten ur perspektiven:

-  Organisation
-  Ekonomi, kansliavgifter, SDF-Bidrag etc
-  Tävlingsverksamhet och serier
-  Distriktslag och Spelarutbildning
-  Domare
-  Övrig utveckling

ANMÄLAN: Senast 2019-02-04 till halsingland@innebandy.se eller ring 0651-140 03 - Ingen kostnad för föreningen, kaffe och Macka serveras från 18.00

Er förenings deltagande är mycket viktigt för bra beslut om framtiden, väl mött!

short_text    Skrivet av Jakob Westerlund 17 januari 2019