Valberedningen

Valberedningen

Inom Hälsinglands Innebandyförbund är det enligt stadgarna föreningarna som är valberedningen.

Förklaring till valberedningsturlista för Hälsinglands IBF´s föreningar.

Detta är en turordningslista för Hälsingland IBF´s föreningar som ska ansvara med
personer till valberedningen. Lag med fet/understruken är sammankallande förening.
Berörda föreningar meddelas i god tid före årsmötet föregående säsong att de
står på tur att ingå i valberedningen.

Sammankallande förening kontaktar kansliet i början av augusti inför varje säsong.
Kansliet kallar sedan berörda föreningar för ett första valberedningsmöte i slutet av augusti.

Turordning:
Om förening upphör och/eller lägger ner sin verksamhet inom innebandy så flyttas
förening upp två år som står på tur i den kolumnen på den vakanta turordningsplatsen.
Nya innebandyföreningar/sektioner tar plats i slutet i den kolumn där de geografiskt hör hemma.

Justeringar mellan kolumnerna kan komma att ändras om antalet föreningar blir
ojämt fördelade mellan kolumnerna.

Valberedningens turordning