Tävlingskommittén

Tävlingskommittén

Tomas Eriksson, 070-523 88 17
tomas.eriksson@gavleborg.rf.se

Carola Wiklund

TKs ansvarsområden ihop med Gävleborg (Gästriklands och Hälsinglands Innebandyförbund)

 • Lotta serier och DM
 • Skicka ut anmälningsblanketter till föreningarna
 • Uppdatera och följa HIBF:s tävlingsföreskrifter och se till att de finns på hemsidan.
 • Se till att SIBF årligen får våra tävlingsföreskrifter.
 • Godkänna inlämnade matchflyttar.
 • Godkänna köns- och åldersdispenser, samt lägga ut dem på hemsidan.
 • Dispenser om mått på spelplan samt lägga ut dem på hemsidan.
 • Dokumentera (möten mm) och informera klubbarna fysiskt och på hemsidan.
 • Se över samarbeten med andra SDF, upprätta avtal SDF emellan.
 • Ansvara för att informera klubbarna på hörnträffarna innan säsongstart.
 • Representera HIBF på SIBF:s Tävlingskonferenser
 • Att summera året som gått i verksamhetsberättelsen.