Domarkommittén

Domarkommittén

Ordförande:
Patric Jonsson, 070-242 69 87, patric.jonsson@hudiksvall.se

Ledamöter:
Anders Fernlund, 070-274 41 60, andersfernlund65@hotmail.com
Kristin Jonsson, 073-919 39 72, stin-98@hotmail.com

Domaråterbud/tillsättning:
Anders Fernlund 070-274 41 60
Patric Jonsson 070-242 69 87

Domarkommitténs ansvarsområde

Tillsätta domare till HIBF:s matcher, ordinarie och efter återbud.
Dokumentera möten mm.
Upprätta och utveckla DK:s "policy/verksamhetsplan" för domare.
Ansvara för att det finns tillräckligt stort antal utbildade domare.
Att summera året som gått i verksamhetsberättelsen till årsmöte.