Samsyn Hälsingland

Samsyn Hälsingland är en överenskommelse mellan flera idrottsförbund för att underlätta för barn och unga att hålla på med många olika idrotter och att inte behöva specialisera sig för tidigt. I Samsyns anda vill vi hjälpa barn och unga att få en så bredd idrottsgrund som möjligt att stå på inför ett livslångt idrottande.

Riktlinjerna för samsyn hittar du till höger.

Vi vill i och med det här satsningen undvika att våra ungdomar i för tidig ålder måste "välja" idrott. De stora idrotterna i distriktet kan medverka till ett idrottande på längre sikt i flera idrotter.

Medverkande förbund är fotboll, innebandy, ishockey, Gävleborgs Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Hösten 2013 kom innebandyns, fotbollens och ishockeyns förbund överens om nya riktlinjerna som till exempel klargör till exempel att ishockeyns säsong ska pågå mellan oktober och mars och fotbollens mellan maj och september.

Här kan du ta del av tre inspirerande föreläsare som engagerades i samband med en Samsynskväll 2013: 
Här kan du se de föreläsningarna.

Specialidrottsförbund i Gästrikland som tagit beslut om SAMSYN:

Gestriklands Fotbollförbund
Hälsinglands Innebandyförbund
Hälsinglands Ishockeyförbund
Länk till riktlinjer och prioriteringsordning för SAMSYN Gästrikland

Om du som idrottsledare upplever en situation där riktlinjerna för Samsyn inte följs ber vi dig att i första hand kontakta berörd ledare. Om problemet ändå kvarstår så är du välkommen att fylla i ett formulär så kommer berört förbund att ta frågan vidare till det lag som problemet gäller.

Förbunden i Samsyn Gästrikland har också kommit överens om följande kriterier samt denna gemensamma kalender:

Frågor?

Har du frågor som rör SAMSYN är du välkommen att kontakta:

Jakob Westerlund - Jakob.westerlund@innebandy.se

Alt. Daniel Holm, idrottskonsulent/Sakkunnig barn- & ungdomsidrott
073-804 44 24
daniel.holm@gavleborg.rf.se