Extra årsmötet 20181128

Hälsinglands Innebandyförbund kallade den 28/11 till extra årsstämma på Järvsöbadet då det ordinarie årsmötet inte gav stöd för den budget som presenterades den 11:e juni då årsmötet hölls. Under hösten har styrelsen arbetat intensivt för att få till en budget och en verksamhetsplan som man tror på vilket presenterades på det extra insatta årsmötet.

Alla handlingar till årsmötet finns att tillgå här till höger, samt protokollet från det extra årsmötet.

Det extra årsmötet beslutade att godkänna presenterad budget och verksamhetsplan.

Extra årsmötet valde in Mats Edholm som styrelseledamot fyllnadsval tom 2020.

En motion inkom till extraårsmötet. Att styrelsen skall fatta ett inriktningsbeslut att verka för ett Gävleborgs Innebandyförbund. Motionen finns att läsa under sidan för handlingar.

Närvarande föreningar diskuterar för och nackdelar och beslutar följande: Med bakgrund av den inkomna motionen, så uppdrar Extra årsmötet styrelsen att utreda förutsättningarna för sammangående (till ett Gävleborgs IBF) eller samarbete mellan Gästrikland och Hälsinglands Innebandyförbund.

Hälsinglands Innebandyförbund kommer kalla till en Workshop den 28/1 på Orbaden för att intensifiera analysarbetet av ett Gävleborgs Innebandyförbund.