Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Seriespel Grön-Blå-Röd

Grön (6-9 år) - Rörelseglädje

Glädje och rörelse i fokus! Här är utveckling av grundläggande motoriska färdigheter och att bidra till god självkänsla viktigare än strävan att vinna.

___________________________________

Blå (9-12 år) - Lära sig träna
Glädje och individuell utveckling i fokus! Vi vill utveckla spelarnas grundläggande atletiska och tekniska färdigheter, bygga en god självkänsla och självförtroende.

____________________________________

Röd (12-16 år) - Träna för att träna
Fokus på att bygga atleten och innebandyspecifika färdigheter. Vi skapar förståelse för lagets betydelse, och filosofin "så många som möjligt så länge som möjligt" går före strävan att vinna.