Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

De tre teman som kommer att genomsyra Innebandydelens praktiska innehåll är:

  • Dueller
  • Give and go
  • Avslut

Människan

Vid varje utbildningstillfälle får individerna en teoretisk kompetenshöjning i antingen seminarieform, diskussionsforum eller föreläsningsform. Syftet är att arbeta med Människan i SIU-modellen och lyfta värden som är avgörande för kognitiv, mental eller känslomässig utveckling.

Atleten

Utifrån SIU-Modellen så är en av byggstenarna Atleten. Oftast i förekommande sammanhang kan atletiska tester kopplas till den byggstenenen. Atleten syftar dock inte bara att genomföra tester utan till att förbättra dina fysiska egenskaper och förutsättningar. Varje atletpass skall bedrivas av legitimerad och dokumenterat utbildade ledare inom området samt ha olika inslag och perspektiv på likvärdig träning. Syftet är primärt att kvalitativt ge inslag som deltagarna kan ta med sig till sina föreningar. För att mäta utvecklingen av programmet genomförs regelbundet tester. Tre tester har genomförts och ligger till grunden för vår Spelarutbildningsplan, BEEP, 100 meter och Harres-test. Tillsammans har vi ett ”Gävleborgs-hjul” där samtliga målbilder för respektive ålder finns angivna. Testhjulet finns att hämta hem här på hemsidan. Vi uppmanar föreningarna starkt att genomföra dessa tester på hemmaplan runt om i distriktet för individernas bästa. Vi hoppas också att spelarna skall fortsätta vilja utveckla sina förmågor och komma tillbaka med ännu bättre resultat.

 

Innebandyspelaren

Innebandyspelaren syftar till det som händer Innanför sargen, oftast med klubba och boll. Det som skall prägla utbildningen är stor intensitet där vi har tre teman som är centrala. Dessa teman bygger på tidigare förbundskaptener, målvaktstränare, SSL-tränare och personer inblandade kring Svenska innebandyförbundets nya utbildningsmaterial med uppfattning och analys om vad om krävs för att nå yttersta elitnivå och förutsättningar för att nå dit.