Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Valberedningens förslag till SDF-styrelse för Gävleborgs IBF

Valberedningen informerar inför Gästriklands Innebandyförbunds årsmöte

Valberedningen i Gästriklands- samt Hälsinglands Innebandyförbund vill härmed informera om sina föreslagna val för distriktsstyrelsen för kommande mandatperiod vid årsmötet tisdagen den 29 juni 2021.

Gästriklands Innebandyförbunds årsmöte föreslås anta nya stadgar vilket övergripande innefattar ett namnbyte till Gävleborgs Innebandyförbund, ny omfattning av distriktets geografiska angränsning samt ändrade förutsättningar för styrelsesammansättningen.

Under förutsättning att FS Svenska Innebandyförbundet beslutar om samgåendet till Gävleborgs IBF föreslår nuvarande SDF-styrelse att sammansättningen som ligger till grund för valen till distriktsstyrelsen i Gävleborg innefattar ordförande samt 6-12 ledamöter.

Hela stadgeförslaget finns att tillgå här.

Möteshandlingar finns att tillgå här.

Inkomna nomineringar: Från föreningar, inga.
Valberedningens förslag till distriktsstyrelsen i Gävleborgs IBF
Ordförande (för en tid av 1 år)
Michael Parment, Gävle Omval 1 år

Styrelseledamöter (för en tid av 2 år)
Peter Nordqvist, Gävle Omval 2 år
Jonas Jonsson, Gävle Omval 2 år
Helena Laulainen, Sandviken Omval 2 år
Hans Löfstrand, Hudiksvall/Solna Nyval 2 år
Johnny Sundberg, Bollnäs Nyval 2 år

Styrelseledamöter (för en tid av 1 år)
Patric Jonsson, Gnarp Fyllnadsval 1 år
Anders Murman, Söderhamn Fyllnadsval 1 år
Mats Edholm, Söderhamn Fyllnadsval 1 år

Johan Lindström Valbo, Håkan Ekdahl Gävle och Micke Moberg Sandviken har ett år kvar på sina mandatperioder.

Erik Lindberg, Årsunda har avböjt omval.

/ Valberedningen, Gästriklands Innebandyförbund och Hälsinglands Innebandyförbund.
Ulf Rönnewald, Gävle (ulf.ronnewald@garmin.com)
Bosse Westerlund, Gävle (bosse.westerlund@emrik.se)
Camilla Hammarström, Ockelbo (camillahamm@hotmail.com)
Annika Gullberg, Bollnäs (annika.gullberg@intersport.se)
Sigge Flodin, Söderhamn (siggeflod@gmail.com)
Isabel Forslin, Hudiksvall (isabel.anders@telia.com)

 

short_text    Publicerat av Jakob Westerlund 2021-06-15, kl 18:54