Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

SIU-Certifikat

SIU-Certifikat
När samtliga delar i arbetsprocessen är uppfyllda och man som förening kontinuerligt reviderar och uppdaterar styrdokumenten på egen hand anses uppdraget som uppfyllt och föreningen tillkännages ett SIU-certifikat.

Certifikatet gäller säsongsvis så vida inga drastiska brister framkommer eller uppstår.

GIBF/HIBF är skyldiga att varje år följa upp ett certifikat och stå till högsta möjliga tjänst för föreningen.

Ett speciellt, unikt förenings certifikat kommer att tillkännages föreningen på en extra insatt ceremoni, anpassat till föreningen.

GIBF och HIBF önskar alla föreningar lycka till med arbetet och hoppas snart få gratulera första förening i Gästrikland.