Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Gävleborgs föreningsutveckling

SIU-Anpassad Förening / Föreningslicens

Hösten 2018 tog Gästriklands förbundsstyrelse ett styrelsebeslut om att stärka föreningarnas arbete gällande likabehandling, barnkonvetionen och trygga idrottsmiljöer. Ett beslut som innefattade att alla föreningar skall vara färdiga som ”SIU-Anpassade föreningar” senast våren 2022.

Sedan dess har idrotten också fattat et rad egna beslut, ni som förening måste idag kontrollera samtliga ledare som har regelbundet kontakt med barn- och ungdomar i er verksamhet mot belastningsregistret. Er förening måste säkerställa, precis så som vi som förbund måste säkerställa vår verksamhet, att verksamheten bedrivs enligt barnkonventionen. ​

Gästriklands Innebandyförbund i samarbete med Hälsinglands Innebandyförbund vill tillsammans med sina föreningar i regionen ta ett gemensamt ansvar för den produkt och idrott vi tillsammans utövar. Målsättningen är att arbeta med föreningen utifrån en arbetsplan för slutligen nå målet, att bli en SIU-Anpassad förening.

Syftet med arbetet är att hjälpa föreningen att sätta en organisatorisk grund, samtidigt som man kan ge fler och bättre alternativ till mer deltagande. Arbetet genomförs utifrån två perspektiv, att behålla och rekrytera.

Målsättningen är att arbetet med föreningen, utifrån SIU-modellen, skall ges bästa möjliga förutsättningar för att skapa intresse för livslångt idrottande.

Visionen är att detta skall vara ett ständigt löpande arbete med föreningarna och SDF-förbunden där man tillsammans arbetar för att skapa bästa förutsättningar att spela jämna innebandy matcher.

Frågor om verksamheten: Kontakta gastrikland@innebandy.se 

SIU-Anpassade Föreningar

Söderhamns IBF
Håsta IBK
Hudik/Björkberg IBK
Alfta IBK
Gluggens IF
Furuviks FF
IK Sätra
Forsbacka IK
Valbo AIF
Norrsundets IF