Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Styrelsen och valberedning

Styrelsens sammansättning i Gävleborgs IBF 2021-2022

Styrelsens gemensamma inbox för kommande mejl är: gavleborg@innebandy.se

Ordförande:
Michael Parment
mobil: 070-662 32 27
e-post: michael.parment@innebandy.se

Vice ordförande
Mats Edholm
mobil: 070-574 08 84
e-post: mats.edholm@innebandy.se

Vice Ordförande
Peter Nordqvist
mobil: 070-314 95 80
e-post: peter.nordqvist@innebandy.se

Kassör:
Håkan Ekdahl
mobil: 072-516 63 77
e-post: hakan.ekdahl@innebandy.se

Sekreterare:
Helena Laulainen
mobil: 070-978 33 46
e-post: helena.laulainen@innebandy.se

Ledamöter:
Sarah Winges
mobil: 070-388 61 96
e-post: sarah.winges@innebandy.se 

Johnny Sundberg
mobil: 073-065 47 35
e-post: johnny.sundberg@innebandy.se

Anders Murman
mobil: 070-546 50 62
e-post: anders.murman@innebandy.se

Hans Löfstrand
mobil: 070-931 28 99
e-post: Hans.lofstrand@innebandy.se

Jakob Westerlund, adj
mobil: 076-813 00 01
e-post: Jakob.Westerlund@innebandy.se

Revisor GIBF
Aktiv Revision
Mikael Johansson
mobil: 070-604 16 18
e-post: mikael.johansson@aktivrevision.se

Valberedningen:

Bosse Westerlund, bosse.westerlund@emrik.se

Anna Håkansson, anna.h@kanson.se

Magnus Unden, magnus.unden@cgi.se

Nås också via: gavleborg@innebandy.se

Nomineringar till valberedningen ansvarar DS-styrelsen för att sammanställa till årsmötet. Dessa kan lämnas till: gavleborg@innebandy.se