Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Kommittéer och arbetsgrupper

Vår organisation säsongen 2021-2022:

Kontaktuppgifter till separat kan delegeras direkt genom mail till gavleborg@innebandy.se.

Gävleborgs Innebandyförbunds kommitté- och arbetsgrupps-organisation:

GUD samverkan:
Dan Back, Uppsala                            Ordförande Uppland
Lars Andersson, Leksand                   Ordförande Dalarna
Michael Parment, Gävle                     Ordförande Gävle
Jakob Westerlund, Gävle                   adj Gästrikland

GUD Tävlingssamverkan:
Lars Olov Lundgren, Uppsala              Ordförande Uppland
Jan Berglind, Hedemora                     Ordförande Dalarna
Håkan Ekdahl, Gävle                          
Ledamot Gästrikland
Simon Andrén, Uppsala                      adj
ledamot Uppland
Per Nordström, Falun                         adj
ledamot Dalarna
Jakob Westerlund , Gävle                   adj
ledamot Gästrikland
Linus Nielsen, Gävle                          adj
ledamot Gästrikland

GUD Domarsamverkan:
Arvid Englund, Uppsala                     Ordförande Uppland
Tomas Pettersson, Falun                    Ordförande Dalarna
Magnus Undén, Forsbacka                 Ledamot Gästrikland
Olof Isacsson, Uppsala                      adj
ledamot Uppland
Per Nordström, Falun                        adj
ledamot Dalarna
Jakob Westerlund , Gävle                  adj
ledamot Gästrikland
Linus Nielsen, Gävle                         adj
ledamot Gästrikland

GUD Utvecklingssamverkan:
Dan Back                                        Ordförande Uppland
Bosse Grängsjö                                Ledamot Uppland
Lars Andersson                                Ordförande Dalarna
Helena Laulainen                              Ledamot Gästrikland
Johan Good                                      adj
ledamot Uppland
Amanda Delgado Johansson               adj ledamot Uppland
Monika Tilander                                adj
ledamot Dalarna
Jakob Westerlund                              adj
ledamot Gästrikland
Linus Nielsen                                    adj
ledamot Gästrikland

Tävlingskommittén:
Håkan Ekdahl, Gävle                        Ordförande
Mats Jernberg, Gävle                        Ledamot
Johnny Olofsson, Hudiksvall              Ledamot
Samt adjungerad personal.

Domarkommittén:
Magnus Undén, Forsbacka                 Ordförande
Erik Lindberg, Forsbacka                   Ledamot
Gustav Johansson , Valbo                  Ledamot
Oliver Parment, Gävle                        Ledamot
Johnny Sundberg, Bollnäs                  Ledamot
Patric Jonsson, Gnarp                        Ledamot
Anders Fernlund, Söderhamn             Ledamot
Arvid Englund, Uppsala                      Rep Uppland
Jonas Tidsjö, Gävle                            adj ledamot/tillsättning
Samt adjungerad personal.

Utbildningskommittén:
Lotta Linderdahl, Gävle                       Ordförande
Peter Nordqvist, Gävle                         Ledamot
Caroline Westin, Gävle                        Ledamot
Victor Holmgren, Gävle                       Rep RF SISU
Samt adjungerad personal.

Kursledare:
Jakob Westerlund , Gävle                    Ledare/domare
Mattias Asp, Bollnäs                            Ledare
Conny Törehed, Mora                          Ledare/domare
Isak Lagerblad, Mora                           Ledare
Benny Grönblad, Gävle                        Domare

Utvecklingskommittén:
Helena Laulainen, Gävle                      Ordförande
Lennart Liljedahl, Gävle                       Ledamot
Daniel Ferry, Sandviken                       Ledamot
Mats Edholm, Söderhamn                    Ledamot
Dan Gustavsson, Gävle                       adj ledamot (Målvakt)
Maria Apel, Gävle                               adj Ledamot (Atlet)
Victor Holmgren, Gävle                       Rep RF SISU
Samt adjungerad personal.

Spelarutbildning pojkar:
Simon Söderström, Gävle                   Instruktör
Simon Larsen, Gävle                             Instruktör

Spelarutbildning flickor:
Dahn Norberg, Gävle                           Instruktör
Daniel Ferry, Sandviken                       Instruktör
Madeleine Jerner, Sandviken             Instruktör

Instruktörer uppsökande verksamhet tjejprojekt:
Helena Laulainen, Gävle                      Ledare
Moa Lindström, Gävle                         Ledare
Ebba Berglund, Gävle                           Ledare
Anna Berglind, Gävle                            Ledare
Elise Zetterman, Valbo                         Ledare
Moa Larsson, Valbo                              Ledare
Johanna Haukirauma, Hofors             Ledare
Lisa Sohlborg, Hofors                           Ledare

Innebandybollen i centrum/styrgrupp:
Christer Ringh, Gävle                         Projektledare
Mattias Bergdahl. Gävle                      Styrgrupp
Elin Lund Jonsson, Bollnäs                  Styrgrupp
Victor Holmgren, Gävle                       Styrgrupp
Pia Hillgren, Gävle                              Styrgrupp
Jakob Westerlund , Gävle                    Styrgrupp
Linus Nielsen, Gävle                           Styrgrupp
Oscar Hurtig, Gävle                            Styrgrupp

Ungdomskommittén:
Helena Laulainen, Sandviken              Ordförande
Samt adjungerad personal.

Media/Marknad:
Alfred Bellander, Stockholm               Resurs
Larsa Lind, Storvik                           Resurs
Niclas Bornegrim, Gävle                    Resurs
Anton Pettersson, Gävle                    Resurs
Alexander Larsson, Gävle                  Resurs
Jakob Westerlund , Gävle                  Resurs

Anläggning:
Niclas Gunnarstam, Gävle                  Rep Gävle kommun
Rebecca Fältström, Gävle                   Rep Gävle kommun avd fritid
Jakob Westerlund , Gävle                   Adj Ledamot
Linus Nielsen, Gävle                           Adj personal