Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Coach- och fadderverksamhet

Syftet med domarcoacher är att kunna hjälpa och stötta våra distriktsdomare. I vår verksamhet är coachning ett av våra största verktyg för domarutveckling. Förbundet ansvarar och utbildar domarcoacher med syfte att hjälpa domare vidare på sin domarresa under match, i skarpt läge.

Här finns länk för digitalt protokoll.

För frågor gällande verksamheten hänvisas ni till gavleborg@innebandy.se

Coachdokument

Domarcoach arvoden:

Ungdom/Liten: 200
Senior/Stor: 400