Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

#IBkvinnorleder

Vårt nätverk för kvinnor inom Svensk Innebandy

Vår målsättning är att jämställdhet ska genomsyra Svensk Innebandy. Det når vi bland annat genom att kvinnor och män får lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ.

En del i att nå upp till det målet är nätverket #IBkvinnorleder som startades i början av 2016. Det vänder sig till kvinnor som har eller önskar ha ett ledaruppdrag på förbundsserienivå. Nätverket består varje år av 10 till 15 engagerade ledare, förtroendevalda och domare. Under träffarna presenteras och diskuteras aktuella ämnen såsom idrotten ur ett jämställdhetsperspektiv, behovsfrämjande ledarskap, att påverka system samt normkritik. 

Nätverket har redan givit en viss effekt då några av deltagarna blivit ordförande i ett distrikt, tagit plats i valberedningar eller har tackat ja till uppdrag såsom sportchef och tränare.

Är du intresserad av att vara med i nästa omgång och/eller vill ha mer information? Mejla till vår kontaktperson hanna.sandberg@innebandy.se