Så fungerar nya appen:

Lär känna funktionerna i appen: se videon och lär dig följa lag/serier, lägga in, visa och dölj kommentarer. Klicka här.

För förening och ledare

För förening och ledare, Spelarutbildningen i föreningsperspektiv...

Vår målsättning är att enbart bedriva kostnadsfria aktiviteter för distriktets spelare. Tyvärr är det ekvationen idag omöjlig, men vår tro är att vi kan sänka avgifter och kostnader om vi tillsammans går enad front. Vi vill be er att tipsa oss om inslag som kan lyfta verksamheten i form av resurser och kompetens. Det kan vara i form av föreläsare, ledare eller andra inslag som kan hjälpa oss att hålla nere kostnaderna. Exempelvis besök från våra elitlag, besök från era ledare i lagen etc. Vi hoppas att ni kan marknadsföra vår gemensamma produkt och verka för att den blir så bra som möjligt, i det fallet kan vi hålla nere kostnader och fler kan fortsätta med Innebandy eller idrott längre. Då blir vi tillsammans ett starkare Innebandy Gästrikland.

Spelarutbildningen kostar inte föreningen någonting, utan varje deltagare anmäler sig frivilligt, däremot tillgodoser varje deltagare sig en grundutbildning för barn- och ungdomar. Dvs varje deltagare får en grundutbildning inom SIU. Det betyder att varje enskild deltagare är unga, nya potentiella ledare i era lag. Ta chansen att använda dessa också i eventuella ledaruppdrag. Utbildningen kommer faktureras föreningen, och subventioneras via idrottslyftet

För er ledare...

I ett led i att utveckla vår verksamhet vill vi att alla ledare fyller i denna blankett. Denna blankett rör primärt det som händer innanför sargen. Detta för att vi skall kunna stötta och hjälpa er i verksamheten och kunna stärka banden mellan föreningar och lag.

Här är länken: https://goo.gl/forms/Tu5BNyBpo9cCVAG43

Vi vill också stärka dialogen med er men det medför också att vi skärper strukturen för våra kommunikationskanaler för at kunna få så professionella svar som möjligt. Ett steg i utbildningen människan är också att lära och utbilda barnen själva att ta ansvar. Det vill säga att man som deltagare själv börjar fundera på hur man kommer förberedd till aktiviteter och meddelar frånvaro etc.

Alla frågor gällande uttagningar etc. besvaras av tjänstemän och överledare. Inga föräldrar skall ha direktkontakt med ledare annat än i praktiska frågor som inte kan tas mellan spelare och ledare.