Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Spelarutveckling i Gästrikland

Välkomna till Gästriklands IBF:s Spelarutbildningsprogram och Distriktslagsverksamhet säsongen 2019/2020!

Här får du som spelare en gedigen spelarutbildning som komplement till din vardagliga verksamhet. Målsättningen med detta program är att erbjuda spelare, som har hunger att utveckla sin egen kapacitet, nya erfarenheter och verktyg för att ta nästa steg. Gästriklands Innebandy arbetar enbart med att skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande och ett motiverande klimat för alla deltagare.

Om verksamheten i stort...
Syftet är att ge en gedigen utbildning över tid kopplat till SIU-modellen och Svenssonmodellen. Syftet med modellen är också av samma vikt att inspirera och komplettera den redan befintliga föreningsverksamheten. Målsättningen med denna verksamhet är att den skall vara något extra.

Spelarutbildningsprogrammet är en verksamhet som bygger på flertalet tematräningar, öppna för alla med målsättning att utveckla individer, både på och utanför Innebandyplanen.

Det viktigaste är att verksamheten präglas av otroligt mycket glädje men innan för sargen skall man också känna att man utvecklas varje tillfälle. Ambitionen är att hela tiden få lära och prova nya moment och fylla på sin verktygsbank.

Det är inte meningen att man skall träna på resultatorienterade moment utan centralt är den prestationsbaserade utvecklingen där man utgår ifrån individen i centrum.

Målgruppen för spelarutvecklingen och spelarutbildningsprogrammet är samtliga spelare i Gästrikland. Oavsett erfarenhet, kunskap eller spel- och lagtillhörighet är du välkommen.

Ditt engagemang i Spelarutbildningsprogrammet skall styras av inre motivation och ditt deltagande är frivilligt. Spelarutbildningen skall gå att kombinera med andra idrotter och skall gå i framkant för ett starkt samarbete över idrottsgränserna.

Varje unikt spelarutbildningstillfälle skall även vara en plattform för ledare att kunna utbyta erfarenheter med varann och kunna ge möjligheter för kompetenshöjning. Vi vill ha ledare som brinner för att utveckla sig själv och andra.

Viktiga synergier med verksamheten är den sociala interaktion som sker mellan spelarna. För Innebandyn i Gästrikland är värdegrunden det mest centrala och vi tror bestämt att det sociala utbytet bland deltagarna också leder till fina relationer mellan lag och spelaren.

___________________________________________________
Vilka spelare har möjlighet att anmäla sig?

Nytt för i år är att Spelarutbildnings-programmet vänder sig till alla spelare 01-07.
Gruppindelning kommer att ske efter utveckling, ambition och tillfälle/målgrupp men i första hand ser grupperna ut enligt nedan:
Grupp A - 12-13 år. (06-07)
Grupp B - 14-15 år. (04-05)
Grupp C - 16 år. (03)
Grupp D - 17-18 år. (01-02)

Vad är en tematräning och vad innehåller den?
En tematräning är en heldag (i huvudsak), fartfylld med massvis med Innebandy och utvecklingsforum. Som bas utgår en tematräning utifrån tre delar, Människan (teori), Atleten (fysisk-träning och kunskapstillförsel) och Innebandyspelaren (innanför sargen).

När är tematräningarna?
Följande är det preliminära schemat som gäller om inget annat kommuniceras:
23 September - Tematräning enbart för 03- (och 04 tjejer), observera tid 17.00-20.00

28 September - Träningsmatcher Falun - (matchspel och i första hand för 03-04:or(tjejer))
12 Oktober - Tematräning
9 November - Tematräning
14 December - Tematräning - Julspecial
25 Januari - Tematräning
22 Februari - Tematräning
31-1 November - Ålandslägret - (Träningsläger och i första hand för 03- och 04 tjejer)
23 November - Clarion Cup Hudik Gävle - (matchspel och i första hand för 03-04:or)
28 Mars - Träningsmatcher Gävle - (matchspel och i första hand för 04-05:or)

Anmälda distrikt är: Västernorrland, Hälsingland, Dalarna och Uppland i dagsläget.

Plats: Gavlehov (om inget annat anges). Ytterligare anläggningar kan komma att användas för att få kvalitatativa dagar, vissa dagar kan komprimeras för att få ökad kvalité.

SAMTLIGA tematräningar där inte annan angiven starttid, startar kl.10.00 och individuell kallelse går ut i veckan innan per mejl och hemsidan. Ibland korrigeras tiden för bästa logistik.


*Gästriklands Innebandyförbund äger rätten att flytta dessa om verksamheten kräver det.

Spelas det matcher i Spelarutbildningen?
Ja, två gånger under hösten och en gång under våren spelas det matcher i form av träningsmatcher med motsvarigheten av Spelarutbildningsprogrammet i bland annat Västernorrland, Dalarna, Hälsingland och Uppland.
Detta rör i första hand Grupp C men också Grupp B (våren 2020).

De bästa 03-orna (samt 04-tjejer) i distriktet har också möjligheten att mäta sig mot alla Sveriges bästa 16 åringar under distriktslags SM i Januari.

Vad är Ålandslägret?
I och med Gästriklands Innebandys avtal med M/S Eckerö Linjen och samarbetet med att stärka Innebandyn på Åland kommer Spelarutbildningsprogrammet att att gästa Åland på Höstlovet. 1-2 November, med en natt på Åland åker C-gruppen till Åland för ett två dagarsläger, på tjejsidan erbjuds även 04:or att följa med. Där kommer det vara massvis med aktiviteter och dagar fyllt med glädje.
*Deltagandet ingår i spelarutbildningsavgiften.

Måste jag deltaga på alla träffar?
Det är inget krav att deltaga på varje träff utan man deltar utifrån sin egen vilja och ambition. Däremot behöver man anmäla sig för administrationsförfarandet.

Matchflyttar och krockar? Vad gäller då?
Har ni lag som spelar i flera serier, eller om ni vet om att ni har problem av annat slag någon helg är det bra om ni tittar igenom alla spelscheman redan nu så att allt är klart innan serierna startar. Krockar era dagar med spelarutbildningen är det helt accepterat att flytta matchen. Observera att detta gäller först och främst GUD- och JAS-serierna. I Röda
serier SKALL det vara spelfritt. Ta omgående kontakt med gastrikland@innebandy.se om ni vill ha hjälp att flytta matcher.

Den som står på laget i iBIS har möjlighet att gå in och titta. Se till så att er föreningsadministratör lägger in rätt personer på rätt lag.

Motståndarna måste dock alltid kontaktas och ni måste vara överens med dessa. Om matchen blir flyttad meddelar ni den nya tiden via mail till kansliet gastrikland@innebandy.se

Vad kostar det att vara med och vad får jag?
Kostnad för hela utbildningsprogrammet:
Födda 04-07: 1500 SEK.
Födda 03: 2000 SEK
Födda 01-02: Kostnadsfritt

GIBF fakturerar anmälningsavgiften i efterhand. För uppdelning av faktura; kontakta Gastrikland@innebandy.se

Anmälan är bindande och faktureras. GIBF äger rätten att skicka obetalda fakturor till inkasso och ta ut en förseningsavgift.

Om jag har fler barn?
Då utgår en rabatt om 25% på andra barnet och tredje barnet är med kostnadsfritt.

Ange det i så fall under övrig information.

Vad som ingår är:
- Deltagaravgift
- Kost/mellanmål på dessa träffar
- Innebandy av välutbildade ledare med engagemang för att utveckla både människor, spelare och sig själva.
- Atletisk träning av legitimerade fysiologer, fysioterapeuter och experter inom anatomi.
- Ledarskapsutbildningar inkluderande en Grundutbildning för ledare samt andra teoriinslag som är kopplade till Gästrikehjulet och individuell utveckling.
- Tränings-kit bestående av strumpor, shorts och t-shirts (+vattenflaska), observera att dessa kläder sedan SKALL bäras på dessa träffar för enhetlig klädsel.
- Gästrikeoverall

- Ett tjejläger, för samtliga 06-or i tillsammans med Västernorrland (prell höstlovet mån-tis). Mer information om det kommer.

Samtliga aktiviteter kopplade spelarutbildningen, Ålandslägret, träningsturneringar och Tjejläger i Sundsvall etc ingår i avgiften.

Observera att storlek skall anges för kläderna i denna anmälan. Vid önskemål om provning kontakta gastrikland@innebandy.se

*Observera att man har möjlighet att välja bort overall och få en rabatterad kostnad på 300 SEK under förutsättning att man har varit med tidigare år och har en overall att bära. Observera att overallen skall vara det man bär i överdrags-funktion, inga klubbkläder skall bäras.

Om jag vill gå både i Gästrikland men också i Hälsingland, vad gäller då?
Det är helt upp till er som spelare, om jag vill gå i Hälsingland på de träffarna så är man varmt välkommen att göra det. Man kan få stå för den ekonomiska mellanskillnaden beroende på antal tillfällen och kläduppsättning. Varje fall tas individuellt.

Om jag inte har råd att vara med? Vad gör jag då?
#InnebandyForAllFOND
Gästriklands Innebandyförbund som har inrättat en fond där familjer/individer med begränsade resurser kan ansöka om anstånd och subventioneringar. En fond med ekonomiska möjligheter där man med begränsade resurser kan söka stöd för idrottsdelaktighet och/eller utrustning för delaktighet.

Fonden är upprättad av distriktsförbundets distriktsstyrelse där #InnebandyForAll-s värdegrund är den centrala. Värdegrunden kan du läsa om på hemsidan.

Fonden är upprättad i ett samarbete mellan Gästriklands Innebandy, våra värdegrundspartners samt Svenska Kyrkan och Diakonirådet Gävle.

Fonden hittar du här:
https://innebandy.se/gastrikland/innebandyforall/innebandyforallfond/

Vad gäller för de respektive åldergrupperna?
För spelare som är 12-13 år får spelarna kanske för första gången komma i kontakt med förbundsutbildade instruktörer som har fokus på indviduell utveckling. I denna ålder är det viktigt att träna på att träna. Dvs att lära sig träna istället för att tränas. Här introduceras man i samtliga moment som kommer vara centrala i utvecklingen av röd nivå, både som spelare, atlet och människa. Det kan betyda att mycket av inslagen är nytt, här kommer man att få prova på och lära sig.

För dem som är 14-15 (04-05) år arbetar man med Sweden Floorball Youth Camp konceptet.

Sweden Floorball Youth Camp (SFYC) riktar sig till 14 och 15-åringar som vill fortsätta utvecklas i sin
innebandy. Tematräningarna och träningarna är framtagna av bland annat landslagens förbundskaptener, och fokus läggs på de saker som är viktiga för framtidens innebandyspelare.

De tre teman som kommer att genomsyra Innebandydelens praktiska innehåll är:
• Dueller
• Give and Go
• Avslut

För 16 åringarna (samt vissa 04:or som uppfyller Gästrikehjulet som finns på hemsidan) finns möjlighet att förutom få en väldigt gedigen utbildning i SFYC innehållet, också möjligheten att spela för Gästrikelaget i Distriktslags SM i hemma i Gävle 2020 mellan den 3:e och 6:e Januari.

Vad är distriktslaget och hur fungerar det?
Gästrikelaget är det lag som mäter sig mot Sveriges bästa 16-åringar på tjej och killsidan.

Syftet med SDF-SM i Gästrikland är att genom modellen, ha skapat så bra förutsättningar som möjligt för att mäta verksamheten (kollektivt) och låta de spelare som ligger längst fram individuellt få mäta sig med de bästa nationellt (individuellt). Målsättningen är att skapa bästa förutsättningar för prestationsbaserad utveckling
samtidigt som målsättningen är att vinna alla matcher vi ställer upp i.

SDF-SM truppen tas ut i preliminärt i november. Mer information om det kommer.

Medverkan i SDF-SM, kostar det något?
Det kommer även till komma en avgift för deltagandet av SDF-medverkan. Dvs de som medverkar som under SDF-SM och en avgift som inkluderar; deltagandet, transporter, kost, transporter etc. På grund av att SDF-SM går i Gävle så ber GIBF att få återkomma med den frågan. Avgiften kommer i storleksordning vara den ungefärliga som förra året (500 SEK).

Vad gäller för målvakter?
Alla målvakter kommer under lägret att få chansen till indviduell målvaktsträning på dessa träffar i samband med dessa träffar.

Det kommer även erbjudas flertalet specifika målakvaktsträningar enbart för målvakter under veckodagar under säsong. Håll utkik efter dessa tillfällen på hemsidan. Där kommer dessa publiceras men också skickas ut via mejl.

Vad gäller för mig som ledare?
Våra ledare skall drivas av att utveckla andra. Samtidigt som vi värdesätter en hög kompetens är det mest centrala byggstenen i verksamheten att ledarna vill utveckla sig själv, genom andra.

Gästriklands målsättning är att erbjuda ledarutbildningar och forum i samband med Spelarutbildningens tillfällen.

Mer information om det kommer, i detta fall är det är av stor vikt att ni ledare är med och deltar för bästa utveckling av våra individer. Mer info om detta kommer löpande.

Kommunikationen? Vad gäller där?
Vi vill också stärka dialogen med er men det medför också att vi skärper strukturen för våra kommunikationskanaler för at kunna få så professionella svar som möjligt. Ett steg i utbildningen människan är också att lära och utbilda barnen själva att ta ansvar. Det vill säga att man som deltagare själv börjar fundera på hur man kommer förberedd till aktiviteter och meddelar frånvaro etc.

Alla frågor gällande uttagningar etc. besvaras av tjänstemän och överledare. Inga föräldrar skall ha direktkontakt med ledare annat än i praktiska frågor som inte kan tas mellan spelare och ledare.

Vad gäller för föreningen?
Vår målsättning är att enbart bedriva kostnadsfria aktiviteter för distriktets spelare. Tyvärr är det ekvationen idag omöjlig, men vår tro är att vi kan sänka avgifter och kostnader om vi tillsammans går enad front. Vi vill be er att tipsa oss om inslag som kan lyfta verksamheten i form av resurser och kompetens. Det kan vara i form av föreläsare, ledare eller andra inslag som kan hjälpa oss att hålla nere kostnaderna. Exempelvis besök från våra elitlag, besök från era ledare i lagen etc. Vi hoppas att ni kan marknadsföra vår gemensamma produkt och verka för att den blir så bra som möjligt, i det fallet kan vi hålla nere kostnader och fler kan fortsätta med Innebandy eller idrott längre. Då blir vi tillsammans ett starkare Innebandy Gästrikland.

Spelarutbildningen kostar inte föreningen någonting, utan varje deltagare anmäler sig frivilligt, däremot tillgodoser varje deltagare sig en grundutbildning för barn- och ungdomar.

Dvs varje deltagare får en grundutbildning inom SIU. Det betyder att varje enskild deltagare är unga, nya potentiella ledare i era lag. Ta chansen att använda dessa också i eventuella ledaruppdrag. Utbildningen kommer faktureras föreningen, och subventioneras till 100% via idrottslyftet.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 2019-09-15

Varmt välkommen, vid frågor kontaktar ni:
Gastrikland@innebandy.se

Där kommer det inom kort publiceras dokument rörande följande samt skickas ut berörda:
*Spelarutbildningen i föreningsperspektiv
*Spelarutbildningen i föräldraperspektiv
*Spelarutbildningen i ledarperspektiv
*Uttagningsprinciper för distriktslag och gästrike-hjulet

Varmt välkommen till en ny säsong!

Spelarutbildningen i Gästrikland