#InnebandyForAll

#InnebandyForAll är ett...

Ett verksamhetsprojekt för att ta ställning inom värdegrundsfrågor och värna om utvecklingen för vår idrott, domare och föreningar.

Våra två verksamhetsinriktningar
• Att skapa fler forum och arenor för mer idrotts- och Innebandydeltagande.

• Att vara föreningarnas stöd- och serviceorgan för förenings-, spelar- och ledarskapsutveckling.

#InnebandyForAll är ett verksamhetsprojket som tog fart under hösten 2016.

Under etableringen av projektet arbetar man kontinuerligt med att:

Se till att projektets verksamheter flyter och intresserar
Se till att projektet hela tiden är levande och tar nya mål
Paketera och sprida all information som ständigt aktuellt
Alltid vara tillhands och hjälpa projektets inblandade
Sköta administreringen och kontakten med våra partners och sponsorer och samverkansorganisationer.
Hitta nya vägar för att nå projektets mål
Verkställa det som åligger förbundet i projektet
#InnebandyForAll är ett verksamhetsprojekt, mellan kommittéer och styrelsen i Gästriklands Innebandyförbund.

Alla frågor besvaras av kansliet, kontaktuppgifter uppe till vänster, eller på innebandyforall@innebandy.se

Vår presentationsfolder - #InnebandyForAll