Så fungerar nya appen:

Lär känna funktionerna i appen: se videon och lär dig följa lag/serier, lägga in, visa och dölj kommentarer. Klicka här.

Valberedningen informerar inför årsmötet 26 juni

Inför årsmötet informerar valberedningen om läget i distriktsstyrelsen inför årsmötet.

Ledamöter med sittande mandatperiod: Jens Fornander, Lotta Linderdahl, Bosse Westerlund (samtliga ett år kvar)

Ledamöter med utgående mandatperiod:

Erik Lindberg, Årsunda

Helena Laulainen, Sandviken

Båda två har meddelat att man står till förfogande för omval.

Även ordförande Michael Parment har meddelat att han står för inför omval.

- Strategin är att försöka få en så bred sammansättning som möjligt, geografiskt, föreningsmässigt, åldersmässigt och könsmässigt i den mån det är möjligt. Vi försöker även lägga stor vikt den enskildes bakgrund utifrån perspektivet gediget föreningskunnande.

Säger Peter Nordqvist, Gävle, sammankallande valberedningen.

Övriga medlemmar i valberedningen är: Johan Adolfsson och Håkan Ekdahl, båda Gävle.

Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid distriktsmötet Röstberättigad förening får senast tre (3) veckor före distriktsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 5 § 9 - 11 punkterna.

Kandidater mejlas till: gastrikland@innebandy.se senast 5/6. 

short_text    Skrivet av Jakob Westerlund 27 maj 2019