Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Gävleborgarna vill öka statens satsning på idrottsrörelsen

Gävleborgarna vill öka statens satsning på idrottsrörelsen 
 
Endast var tredje barn når upp till Folkhälsomyndighetens rekommendation om 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Mot den bakgrunden vill nio av tio gävleborgare att staten ska öka anslagen till idrottsrörelsen. I landet som helhet är andelen på samma nivå. Det visar en Sifoundersökning beställd av Svenska Innebandyförbundet. 
 
I dag når endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna upp till Folkhälsomyndighetens rekommenderade mål om 60 minuters fysisk aktivitet varje dag.  
 
– Att så få barn och unga får tillräcklig motion är en tickande folkhälsobomb. Idrotten behöver göra mer för att bryta den stillasittande trenden. Framför allt behövs riktade satsningar mot de barn som rör sig minst, säger Märit Bergendahl, ordförande för Svenska Innebandyförbundet. 
 
Idrotten får i dag drygt 2 miljarder kronor i statsbidrag varje år. Pengarna går till Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna som har i uppdrag att fördela stödet bland föreningar och förbund. 
 
En stor majoritet av gävleborgarna tycker att dagens anslag till idrotten är för låga. Sifoundersökningen visar att nio av tio gävleborgare, 88 procent, vill öka anslagen till idrottsrörelsen från dagens nästan 2 miljarder kronor till 3 miljarder kronor per år. För landet som helhet är siffran 88 procent.  
 
– Med mer statligt stöd kan idrottsrörelsen öka insatserna för att fler barn och unga kommer i rörelse. Ett ökat statligt stöd bör dock kombineras med skärpta krav på återrapportering, för att säkerställa att pengarna verkligen gör nytta, säger Märit Bergendahl. 
 
För mer information kontakta: 
Märit Bergendahl, ordförande, 0703602655, marit.bergendahl@innebandy.se 

Lisa Eskils, pressansvarig, 073-5293234, lisa.eskils@innebandy.se

Jakob Westerlund, verksamhetsansvarig Gästrikland, 076-8130001, jakob.westerlund@innebandy.se

Om Sifoundersökningen 
Sifoundersökningen genomfördes den 17 januari–4 februari 2019 som en webbaserad enkät till 2 300 svenskar i åldern 18–79 år, ur ett riksrepresentativt urval. I Gävleborg svarade 100 personer på frågan:  
 
Bland barn och unga når en av tre upp till Folkhälsomyndighetens rekommenderade mål på 60 minuters fysisk aktivitet varje dag. Det finns ett förslag om att öka statens satsning på idrottsrörelsen med 50 procent. Tycker du att det förslaget är: 
 
Svarsalternativ 
Fördelning på riksnivå 
Mycket bra  58% 
Ganska bra   30% 
Ganska dåligt 5% 
Mycket dåligt   3% 
Tveksam, vet ej 4% 

short_text    Skrivet av Jakob Westerlund 18 juni 2019