Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Styrelsen och valberedning

Styrelsens sammansättning 2020-2021

Styrelsens gemensamma inbox för kommande mejl är: gastrikland@innebandy.se

Ordförande:
Michael Parment
mobil: 070-662 32 27
e-post: michael.parment@innebandy.se

Vice Ordförande
Peter Nordqvist
mobil: 070-314 95 80
e-post: peter.nordqvist@innebandy.se

Kassör:
Håkan Ekdahl
mobil: 072-516 63 77
e-post: hakan.ekdahl@innebandy.se

Sekreterare:
Helena Laulainen
mobil: 070-978 33 46
e-post: helena.laulainen@innebandy.se

Ledamöter:

Erik Lindberg
mobil: 073-507 37 60
e-post: erik.lindberg@innebandy.se

Jonas Jonsson
mobil: 070-390 97 29
e-post: jonas.jonsson@innebandy.se

Johan Lindström
070-314 48 32
e-post: johan.lindstrom@innebandy.se

Micke Moberg
073-705 47 75
e-post: micke.moberg@innebandy.se

Revisor GIBF
Aktiv Revision
Mikael Johansson
mobil: 070-604 16 18
e-post: mikael.johansson@aktivrevision.se

Valberedningen:

Bosse Westerlund, bosse.westerlund@emrik.se

Ulf Rönnewald, ulf.ronnewald@garmin.com

Camilla Hammarström, camillahamm@hotmail.com

Nås också via: gastrikland@innebandy.se

Nomineringar till valberedningen ansvarar DS-styrelsen för att sammanställa till årsmötet. Dessa kan lämnas till: gastrikland@innebandy.se