Så fungerar nya appen:

Lär känna funktionerna i appen: se videon och lär dig följa lag/serier, lägga in, visa och dölj kommentarer. Klicka här.

Organisation

Gästriklands Innebandyförbunds styrelse lyder direkt under årsmötet och verksamheten bedriv enligt givna stadgar.

Styrelsen väljs av årsmötet och har det strategiska ansvaret och föreslår verksamhetsplan och budget för årsmötet.

Kommittéer ansvarar för att verkställa verksamhetsplanen.

Valberedningen föreslår styrelseledamöter till årsmötet.

Kansliverksamheten främjar, driver och driver den dagliga verksamheten där man har det operativa ansvaret för utförandet av verksamhetsplanen.