Samarbetsavtal

Det här gäller för ett samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal kan tecknas mellan din och en annan förening för att ni på ett enklare sätt ska kunna byta spelare.

Tänk på att:

 • En förening endast kan teckna ett samarbetsavtal på herr- och ett på damsidan.

 • En moderförening är detsamma som den förening där spelaren har sin licens. Licensen tillhör hela tiden moderföreningen.

 • Samarbetsavtal inte kan tecknas med en förening som har samma divisionstillhörighet som sin egen förening.

Frågor & svar om samarbetsavtal

Hur fungerar ett samarbetsavtal?

 • Gäller endast för spel i representationslaget.

 • Gäller endast i seriespel.

 • Gäller mellan 1 juli (alternativt från det datum då avtalet tecknas) och 30 april.

 • Kan tecknas när som helst under tidsperioden 1 juli och 31 januari.

 • Stängs 31 januari. Spelare kan därefter ej byta speltillhörighet.

 • Gäller från det att bekräftelse på godkänt avtal har skickats ut från Svenska Innebandyförbundet.

 • Innebär att spelarna 1 maj återgår till respektive moderförening.
  Vad gäller när en spelare är överflyttad till samarbetsföreningen?
 • Spelaren kan endast spela i representationslaget för samarbetsföreningen.

 • Spelaren kan inte delta i turneringar med samarbetsföreningen, endast seriespel.

 • Spelaren kan spela i moderföreningens alla lag som denne är kvalificerad för, förutom i representationslaget (gäller även efter 31 januari).

Hur gör vi en samarbetsavtalsövergång?

 • Samarbetsavtalsövergångsblanketten fylls i och ska vara Svenska Innebandyförbundet tillhanda senast vardagen efter aktuell match. Moderföreningen ansvarar för alla övergångar för sina licenserade spelare både till och från föreningen.

  Exempel: Spelare läggs till på matchprotokollet i iBIS. Alla som har behörighet för att koppla spelare till matchprotokoll får tillgång till samarbetsföreningens spelare.

 • En spelare som flyttas till en högre serie blir spelklar direkt.

 • En spelare som flyttas till en lägre serie blir spelklar efter att stått över en match i den högre serien.

 • När en spelare ska stå över en match i den högre serien ska blanketten fyllas i och mejlas till overgang@innebandy.se in senast vardagen efter den match som spelaren stått över.

 • När en spelare ska gå uppåt i seriesystemet ska blanketten fyllas i och mejlas till overgang@innebandy.se  in senast vardagen efter spelad match i den högre serien.

Observera!

• Det är alltid tävlingsbestämmelserna som styr vad som gäller vid samarbetsavtalsövergångar.

• Att spelare finns tillgängliga i iBIS betyder inte att de är tillgängliga enligt reglerna för samarbetsavtal.

Blanketter