Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

SSL Herr 

Thomas Andersson  Rickard Wissman 
Antal SSL-matcher: 364
Antal SSL-matcher: 232

 

Glenn Boström  Håkan Söderman
Antal SSL-matcher: 467
Antal SSL-matcher: 403

 

Simon Broman   Martin Matti 
Antal SSL-matcher: 84
Antal SSL-matcher: 83

 

Daniel Böcker   Andreas Lybacken 
Antal SSL-matcher: 170
Antal SSL-matcher: 214

 

Daniel Fathi Najafi  Peter Novakovic
Antal SSL-matcher: 71 Antal SSL-matcher: 69

 

David Geiser  Henrik Nilsson 
Antal SSL-matcher: 105
Antal SSL-matcher: 105

 

Martin Gustafsson  Andreas Svensson 
Antal SSL-matcher: 69
Antal SSL-matcher: 69

Uppdaterat 29/1 2020